top of page

2008 / feel between.

2010 / nou paisatge, o no paisatge.

cv imatge.jpg

2018 
double vue

2020 
TERRA - LAB. born

2021
paisatges en despaisatge

2014 
territorial body

He volgut escollir les principals recerques que il·lustren la meva trajectòria artística d'ençà que vaig fer el pas de dur la dansa a la intempèrie. Va ser l'any 2010 quan amb el primer projecte de descoberta territorial vaig haver d'entendre i sentir el que el paisatge m'oferia com a espai per crear i experimentar. La imatge que acompanya i que a la vegada dona suport als punts localitzats, vol recrear una columna en moviment d'extractes minerals, amb els quals, han quedat impreses les experiències de tots aquests anys. La cronologia s'enfila pel plec tectònic.

I wanted to choose the main research that illustrates my artistic trajectory since I took the step of taking dance outdoors. It was in 2010 when, with the first territorial discovery project, I had to understand and feel what the landscape offered me as a space to create and experience. The accompanying image, which at the same time supports the localized points, wants to recreate a moving column of mineral extracts, with which the experiences of all these years have been imprinted. The chronology climbs through the tectonic fold.

He querido escoger las principales investigaciones que ilustran mi trayectoria artística desde que di el paso de llevar la danza a la intemperie. Fue en 2010 cuando con el primer proyecto de descubrimiento territorial tuve que entender y sentir lo que el paisaje me ofrecía como espacio para crear y experimentar. La imagen que acompaña y que a su vez apoya los puntos localizados, quiere recrear una columna en movimiento de extractos minerales, con los que, han quedado impresas las experiencias de todos estos años. La cronología trepa por el pliegue tectónico.

bottom of page